קברי צדיקים

אוגוסט 3, 2016
rabi_shimon

קבר רבי שמעון בר יוחאי

ר' שמעון חיבר את ספר הזוהר הקדוש המאיר לכל העולם, הנקרא "מדרש יהי אור", ספר היסוד לתורת הקבלה. ספר הזוהר היה גנוז באחת ממערות מירון טרם […]
אוגוסט 2, 2016
rabi_shimon

ציון קבר רבי אלעזר בן רבי שמעון

בנו ותלמידו של רבי שמעון בן יוחאי שהעיד עליו רשב"י שהוא מבני עלייה, וכן ששניהם יכולים לפטור את העולם כולו מן הדין. אמרותיו "אמר רבי אילעא […]
אוגוסט 2, 2016
rabi_yohanan_hasandlar

ציון קבר רבי יוחנן הסנדלר

תלמידו של רבי עקיבא והיה אחד משבעת תלמידיו האחרונים שמילאו את ארץ ישראל בתורה מקור כינויו 'הסנדלר' אינו ברור. יש אומרים שכונה כך משום שהיה מייצר […]
אוגוסט 2, 2016
bet_kneset_atik

בית הכנסת העתיק במירון

אחד משלושת בתי הכנסת הגליליים מתקופת התלמוד. השתמרה בו החזית המקורית המפוארת של הבניין. על אף שפנים בית הכנסת נהרס ברובו עד למפלס הסלע, עדיין פזורים […]